Links

Zorgverzekeraars:

Branch

Overzichtsites

Woordenschat

Zinsbouw

    www.dribbel.com (zin bij het spel oefenen, bijv. ‘kijk maar of hij past’

    www.pbskids.org (clifford, de grote rode hond, zin erbij maken ‘ik denk dat hij daar ligt’)

Taal-denken

Behandelmateriaal

Auditief en spraak

Lezen en schrijven

Afasie