Werkwijze

Zijn er (mogelijk) logopedische problemen bij u of uw kind of maakt u zich zorgen, dan kunt u, telefonisch of via internet, contact met ons opnemen.