Februari 2021 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik ben daarna gelijk gestart als logopedist bij Logopediepraktijk Oetara. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen bij logopediepraktijk Oetara en binnen het speciaal basisonderwijs.

Slochteren, Ten Boer, Veendam
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Heeft u hulp nodig bij spraak-, taal-, stem- of slikproblemen? Wij zijn er om u te helpen.