Taal

Taalproblemen kunnen zich voordoen in de communicatie in het algemeen, de taalontwikkeling, het luisteren en het begrijpen. Deze problemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben: