Gehoor

Een goed gehoor is belangrijk voor de communicatie. Als kinderen niet goed horen, kan dat (ernstige) gevolgen hebben voor de spraak- en taalontwikkeling. Ook kunnen er op latere leeftijd gehoorproblemen ontstaan. De logopedist leert deze groep om te gaan met gehoorproblemen. Problemen met het gehoor kunnen zijn: