Ten aanzien van de dossiers is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Samengevat komt het er op neer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, gegevens gebruiken bij het indienen van declaraties bij uw zorgverzekeraar en uw verwijzer (huisarts, tandarts etc.) op de hoogte houden van de resultaten van uw behandelingen. Overige uitwisseling zullen in overleg met u plaats vinden.

In het kader van de wet AVG hebben wij een privacyverklaring opgesteld waarin e.e.a. staat beschreven.

 

Hier vindt u onze privacyverklaring.

Heeft u hulp nodig bij spraak-, taal-, stem- of slikproblemen? Wij zijn er om u te helpen.