Opleiding specialisatie Larynxmanipulatie voltooid.

Opleiding specialisatie Larynxmanipulatie voltooid.

Logopedist Susanne Boekema heeft de opleiding en specialisatie Larynxmanipulatie voltooid.
Gefeliciteerd met het behalen van het certificaat. Voor de behandeling van stemproblemen kunnen wij u d.m.v.
Larynxmanipulatie behandelen. Voor meer informatie zie hier een filmpje over de behandeling.