Laatste nieuws

Oetara neemt deel aan Nivel

1 april 2022

Logopediepraktijk Oetara neemt deel aan Nivel. Door deel te nemen aan Nivel  Zorgregistraties Eerste Lijn maken wij  het onderzoek van de gezondheidszorg in Nederland mede mogelijk. Op die manier leveren wij  een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

En hoe zit het dan met de privacy? Nivel  Zorgregistraties Eerste Lijn besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. Je hoeft dus niet bang te zijn voor privacy schending.

 

meer informatie?

https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-patienten-van-deelnemende-zorgverleners

Heeft u hulp nodig bij spraak-, taal-, stem- of slikproblemen? Wij zijn er om u te helpen.