De logopedist

Om kwaliteit in de logopedie te kunnen leveren zijn al onze logopedisten allround opgeleid. Hierdoor kunnen wij vrijwel alle voorkomende problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, mondgedrag en vloeiendheid behandeld kunnen worden. Dit betreft de leeftijd van 0- jaar (kinderen) tot en met 99 jaar (ouderen).

Om de kwaliteit van het zorgaanbod optimaal te houden vindt er regelmatig overleg plaats en volgen we na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van (nieuwe) ontwikkelingen en onze vaardigeheden binnen de logopedie. Ook zijn alle logopedisten lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Tevnes staan zij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Alle medewerkers krijgen van hun werkgever jaarlijks een functioneringsgesprek waarbij kwaliteit een belangrijk onderwerp is.

De praktijk

Op praktijkniveau hanteren wij de kwaliteitstoetsnormen die ontwikkeld in samenwerking met de NVLF en de zorgverzekeraars. Deze toets controleert het praktijkvoering en de logopedische dossiervorming op volledigheid, transparantie en inhoud.

Logopediepraktijk Oetara is per februari 2016 HCA gecertificeerd.                    

Klant Ervarings Onderzoek (KEO)

Vanaf 2015 kunnen clienten benaderd worden om mee te doen aan een KEO. Deze is anoniem. Aan de hand van een vragenlijst geeft u aan wat uw bevindingen zijn. De reultaten hiervan worden door het meetbureau “Zorgrespons” verwerkt. Deze resultaten helpen ons bij het verkrijgen van inzicht in uw ervaringen en waar nodig maakt het ons mogelijk verbetertrajecten op te starten om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u hulp nodig bij spraak-, taal-, stem- of slikproblemen? Wij zijn er om u te helpen.