Vanaf 2015 houden wij een onderzoek naar de ervaringen die de patient heeft opgedaan tijdens de behandeling.

Het meetbureau Zorgrespons voert het onderzoek uit in opdracht van Logopediepraktijk Oetara. Indien uw behandeling is afgerond ontvangt u per email een uitnodiging van Zorgrespons om digitaal een vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan worden anoniem door Zorgrespons doorgegeven aan onze praktijk zodat wij uit uw ervaringen de mogelijke verbeteringen kunnen analyseren om de te verlenen zorg te verbeteren.

Wij stellen het daarom zeer op prijs als u de vragenlijst wilt invullen en retourneren. Zo heeft u inspraak in de geleverde zorg en helpt u ons om de kwaliteit te behouden.

Heeft u hulp nodig bij spraak-, taal-, stem- of slikproblemen? Wij zijn er om u te helpen.