Expertise

De expertise van Logopediepraktijk Oetara heeft betrekking op onderstaande gebieden:

Spraak

 • Articulatieproblemen, bijv.:
  • verstaanbaarheid
  • slissen
 • Dyspraxie/apraxie
 • Dysartrie, bijv. bij spieraandoeningen (ALS, MS, Ziekte van Parkinson)
 • Schisis
 • Nasaliteit, bijv.: 
- rhinolalia aperta
- clausa


Stem

 • Stoornis in de stemproductie
 • Stoornis in de stemkwaliteit
 • Stemmisbruik, bijv. gillen
 • Stemhygiëne, bijv. keelschrapen
 • Organische afwijkingen larynx, bijv. bij kanker/verlamming
 • COPD, bijv. verminderde ademsteun
 • Tracheostoma
 • Foutieve (spreek)ademhaling

Mondgedrag

 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • likproblemen, bijv. bij ouderen of mensen met spieraandoeningen 
(ALS, MS, Ziekte van Parkinson)
 • Afwijkende mondgewoonten, bijv.:
  • mondademen
  • zuiggewoonten
  • afwijkende slikgewoonte
  • cranio mandibulaire dysfunctie (CMD)
  • afwijkende tongligging in rust
 • Stoornis in de sensomotoriek, bijv.:
  • sensibiliteit
  • spiertonus hoofd-halsgebied
  • reflexen

Taal

 • Taalontwikkelingsstoornis:
  • het taalbegrip
  • de taalproductie
 • Meertaligheidsproblematiek
 • Afasie
 • Taalstoornis bij dementie
 • Taalstoornis door autisme

Gehoor

 • Gehoorproblemen
 • Stoornis in de auditieve verwerking
 • Spraakafzien
 • Stoornis in spraakverstaan
 • Hoortraining, bijv. na implantatie van een cochleair
 • Implantaat (CI)

Vloeiendheid

 • Stotteren
 • Broddelen
 • Inadequaat spreektempo

Overig

 • Hyperventilatie, bijv. bij paniekaanvallen
 • Lichaamshouding
 • Cognitieve/psychische stoornissen, bijv.:
  • spreekangst
  • spanningsklachten
  • agnosie