Laatste nieuws

Beleid ten aanzien van het Coronavirus en logopedie.

12 maart 2020

Corona is besmettelijk via druppeltjes die van een besmet persoon (die al klachten heeft) via de lucht worden overgedragen op een ander persoon via neus, mond, ogen (ook indirect via de handen). Daarom hanteren wij in de praktijk de volgende maatregelen m.b.t. het Coronavirus:
  1. handen intensief wassen met water en zeep
  2. geen handen schudden
  3. niezen/hoesten in elleboog
  4. we gebruiken papieren zakdoeken/tissues
  5. regelmatig ontsmetten van veel gebruikte (gebruiks)voorwerpen
Wij vragen ook aan u en uw kinderen deze maatregelen te volgen.

Verder beleid:
Vooralsnog is iedereen welkom in onze praktijk, tenzij er sprake is van de volgende klachten:
• last van verkoudheid en/of hoesten EN koorts.
( koorts is bij >38 graden)
In die gevallen belt u z.s.m. met uw behandelaar of de praktijk om de afspraak af te zeggen.
Wanneer onze behandelaars bovenstaande symptomen vertonen, zullen wij de behandelingen annuleren.
U wordt dan telefonisch/per mail of app op de hoogte gebracht over de verdere gang van zaken.
Meer informatie kunt u vinden op de site van het RIVM
Dank voor uw begrip!

Cindy Oetara

Heeft u hulp nodig bij spraak-, taal-, stem- of slikproblemen? Wij zijn er om u te helpen.