Ceren Sen

Ceren Sen

Tijdens de opleiding kwam ik er al snel achter dat ik de juiste keuze had gemaakt. Wat me vooral aansprak zijn de uiteenlopende mogelijkheden binnen het werkveld. Logopedie is voor alle leeftijden en doelgroepen en dit zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. Tijdens de opleiding heb ik de keuzevakken ’Dyslexie’ en ’Kinderpsychiatrische beelden’ gevolgd die mij meer inzicht gaven in de complexere casuïstiek in het werkveld. Tevens ben ik actief betrokken geweest in de pr-commissie van de opleiding en heb ik op vele open dagen aankomende studenten enthousiast mogen maken voor het beroep.

In mijn derde studiejaar heb ik mogen meewerken aan het onderzoek ‘’auditieve verwerkingsproblemen’’ van Dr. Margreet Luinge en Ellen de Wit, MSc. van het Lectoraat, Kind, Taal en Ontwikkeling en de afdeling audiologie van het UMCG. Dit was een onderzoek naar het verstaan van spraak van kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Hierbij heb ik samen met mijn mede onderzoekers gekeken naar de invloed van aandacht en concentratie op het luistervermogen van kinderen.

Mijn stages heb ik mogen lopen op hele leuke en uitdagende locaties. Ik heb dan ook ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen/ volwassenen met een meervoudige beperking en binnen het  SBO en cluster-4 onderwijs.  Als logopedist ben ik creatief en probeer ik graag nieuwe dingen uit tijdens de behandeling. Ik vind het belangrijk dat ik veel van mijzelf mee kan nemen in het beroep en een logopedist kan worden die denkt vanuit mogelijkheden en oplossingen.

Tot ziens in de praktijk!

Ik werk op dinsdag en vrijdag,